Onderneming2026

Onderneming2026 is een initiatief van Coalitie HOT; zij richt zich op de lange termijn positie van de tuinbouwonderneming en geeft antwoord op de vraag: welke elementen bepalen het succes van de tuinbouwonderneming in 2026?

Er is niet één waarheid. Onomkeerbaar is echter de transitie van eenvoudig familiebedrijf naar krachtige onderneming(en) van familie(s).

De consolidatie zet verder door. In deze transitie is het voor ondernemers essentieel om na te denken over o.a. strategie, positie in de keten en het managen van groei om ook in 2026 succesvol te zijn.

Door middel van inspirerende interviews worden ondernemers uitgedaagd om hun traditionele denkpatronen te veranderen. Dit gebeurt via Onderneming2026.nl en via Mastersessies.

Logo

HOT behandelt jouw gegevens strikt vertrouwelijk.

Han Weber

"Alleen met duurzame, betaalbare energie behoudt de Nederlandse glastuinbouw haar concurrentiepositie"

Han Weber

Provincie Zuid-Holland