Lees hier het 
laatste nieuws

Energietransitie - overheid ondersteunt maar kosten voor bedrijfsleven

30 mei 2018

Coalitie HOT ontving Dhr. Bert de Vries in de Adviesgroep Telers. De Vries is directeur programmadirectie Energieuitdagingen 2020 van het Ministerie van Economische Zaken. Onderwerp: Duurzame Energietransitie

Nederland staat voor een grote uitdaging op het gebied van energie. Binnen enkele jaren moeten we van het Groningse laagcalorische gas af. Op middellange termijn (2040) moeten we een forse verduurzamingsslag maken. In dit kader verzoekt de overheid het bedrijfsleven te schakelen naar duurzame energieconsumptie. De grootverbruikers (o.a. uit de tuinbouw) zijn gevraagd naar hun bereidheid over te stappen op hoogcalorische of duurzame oplossingen. Onder variërende voorwaarden lijkt er binnen het bedrijfsleven begrip en bereidheid tot veranderen te zijn.

Voor de zomer komt er een wetsvoorstel met daarin een ombouwscenario: de overheid wijst grootverbruikers aan die van het laagcalorische Groningse gas moeten afstappen. Daarnaast wordt er door middel van klimaattafels gewerkt aan oplossingen voor verduurzaming. In Nederland worden initiatieven genomen om deze energietransitie te realiseren. Zoals een warmtenetwerk in Zuid-Holland. Een consortium van netbeheerders heeft Minister Wiebes hierover geïnformeerd: een initiatief voor de ontwikkeling van een warmtenetwerk waarop verschillende bronnen aangesloten kunnen worden, o.a. restwarmte uit het havengebied en geothermie. Bert de Vries (EZ) geeft aan dat de overheid aan dit initiatief meewerkt, mits partijen met één gezamenlijke businesscase komen.
De overheid stelt duidelijke voorwaarden: de overheid staat mogelijk open voor bijvoorbeeld voorfinanciering, maar uiteindelijk moet de transitie door het bedrijfsleven worden betaald.

Han Weber

"Alleen met duurzame, betaalbare energie behoudt de Nederlandse glastuinbouw haar concurrentiepositie"

Han Weber

Provincie Zuid-Holland