Lees hier het
laatste nieuws.

Bijdrage Rabobank aan de verduurzaming glastuinbouw

15 januari 2018

Een van de thema’s waaraan binnen de Coalitie HOT wordt gewerkt betreft de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. Met als doel een vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een afname van de CO2 emissie.

Daar waar partijen niet in staat zijn om gezamenlijk het minimaal benodigde risicodragende kapitaal in te brengen stelt Rabobank in totaal 20 miljoen euro risicodragend vermogen beschikbaar indien en voor zover er wordt voldaan aan een aantal cumulatieve voorwaarden.

Lees hier de flyer met meer informatie.

Cees Veerman

"Alleen samenwerking van alle betrokken partijen kan de vooraanstaande plek van de Nederlandse glastuinbouw ook in de toekomst verzekeren."

Cees Veerman