Coalitie HOT

Modernisering Glastuinbouw

Ambitie
De Nederlandse glastuinbouwsector wil blijven innoveren en vernieuwen om wereldleider te blijven. Voor een gezonde en toekomstbestendige tuinbouwsector zijn nodig een goede infrastructuur, duurzame energie en goed ondernemerschap. Ontwikkelingsbedrijf HOT is opgericht om de fysieke herstructurering en modernisering van bestaande glastuinbouwgebieden te stimuleren en te faciliteren.

Activiteiten
Ontwikkelingsbedrijf HOT is een uitvoeringsorganisatie. Haar focus is het op gang brengen van een toekomstgerichte investeringsdynamiek in de Nederlandse glastuinbouwsector, vanuit 3 kernactiviteiten:

  1. Opkopen, herverkavelen en aanbieden van kavels via onze gebiedsbemiddelaars
  2. Samen met de overheden knelpunten oplossen of wegnemen
  3. Aansluiten op investeringsplannen van ondernemers.

Samenwerking
Zo’n uitdaging gaat het Ontwikkelingbedrijf uiteraard niet alleen aan. Onze oorsprong ligt in een krachtig collectief van private partijen met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden; de Coalitie HOT.

Meedoen
Is jouw interesse gewekt? Heb je investeringsplannen óf wil je ruimte maken voor nieuwe energie in de glastuinbouw in Nederland? Dan komen we graag met je in contact via*:

* Voorlopig word je nog doorgelinkt naar het Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland; we werken nog aan de regionale koppelingen.

Copyright © 2016 - coalitieHOT.nl Terug naar home