Energietransitie

Toekomstbestendige glastuinbouw

Om de glastuinbouw in Nederland toekomstbestendig te houden, is transitie naar duurzame energie noodzakelijk. Deze transitie is een complex proces met veel verschillende partijen en belangen.

Coalitie HOT wil binnen deze complexe samenstelling een uitvoerende rol spelen waarbij het waarborgen van zekerheid, flexibiliteit en concurrerend vermogen voor de ondernemers centraal staat.

Tuinbouwondernemers zullen de komende jaren belangrijke (investerings) beslissingen moeten nemen. Ondernemers hebben hierbij behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot de verschillende verduurzamingsmogelijkheden en zijn gebaat bij concrete businesscases.

Coalitie HOT ondersteunt andere organisaties bij de realisatie hiervan door waar nodig actief bij te dragen.  

 

Frank van Kleef

"Wie alleen maar afwacht tot een ander zijn of haar problemen oplost, zal aan het kortste eind trekken."

Frank van Kleef

Federatie Vruchtgroenteorganisaties