Energietransitie

Om de glastuinbouw in Nederland toekomstbestendig te houden, is transitie naar duurzame energie noodzakelijk. Deze transitie is een complex proces met veel verschillende partijen en belangen.

Coalitie HOT wil binnen deze complexe samenstelling een uitvoerende rol spelen waarbij het waarborgen van zekerheid, flexibiliteit en concurrerend vermogen voor de ondernemers centraal staat.

Tuinbouwondernemers zullen de komende jaren belangrijke (investerings) beslissingen moeten nemen. Ondernemers hebben hierbij behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot de verschillende verduurzamingsmogelijkheden en zijn gebaat bij concrete businesscases.

Coalitie HOT ondersteunt andere organisaties bij de realisatie hiervan door waar nodig actief bij te dragen.  

 

Logo

HOT behandelt jouw gegevens strikt vertrouwelijk.

Cees Veerman

"Alleen samenwerking van alle betrokken partijen kan de vooraanstaande plek van de Nederlandse glastuinbouw ook in de toekomst verzekeren."

Cees Veerman