Logo coalitie HOT

Op naar een gezonde tuinbouwsector

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Ze vormt een motor van de Nederlandse economie. Behoud van deze positie is van evident belang.

Coalitie HOT* wil een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse glastuinbouwcluster tot een slimme, schone en sterke topsector.

* Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

Waarom coalitie HOT?

De Nederlandse glastuinbouw is niet gezond. De afgelopen jaren nam haar solvabiliteit sterk af. Dit leidt tot stagnatie van de innovatiekracht en uitgestelde kapitaalinvesteringen. Daarnaast is ook de infrastructuur aan verbetering toe en vormt de afhankelijkheid van aardgas een risico.

Bovendien heeft de vruchtgroentesector problemen met de afzetstructuur. Ondernemers, overheden en Rabobank hebben de handen ineen geslagen. Met als doel:

Verzekeren van een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw

Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

waar richten we ons op?

Afzetstructuur

Cees Veerman (voorzitter)

agrologistiek

Lucas Vos

herstructurering

Jaap Breugem

Infrastructuur & Energie

Theo Duijvestijn
& Han Weber

GMO & ACM

Marjolijn Sonnema

Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Coalitie HOT: De Onderneming 2026

4-11-2016

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Maar blijft dat ook zo? Als het aan Coalitie HOT ligt wel. HOT staat voor Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouwsector. We ambiëren een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw. Bepalend bij deze positie: de Nederlandse glastuinbouwonderneming. Om dat te realiseren, is het belangrijk om te bepalen welke positie een onderneming vandaag en morgen heeft. Tijdens een serie mastersessies met ruim 85 tuinbouwondernemers bleek dat ondernemers in bepaalde gevallen de ontwikkeling van de onderneming in de weg zitten. Daarom is het belangrijk om een transitie in gang te zetten waarbij in 2026 de onderneming prevaleert boven de ondernemer, zo was de conclusie. Zonder daarbij voorbij te gaan aan de gedrevenheid van de ondernemer. Immers, een onderneming moet wel zijn ziel behouden. Op vrijdag 30 september jl. is Coalitie HOT daarom een communicatiecampagne gestart voor De Onderneming 2026. De Onderneming 2026 richt zich op de lange termijn positie van de tuinbouwonderneming en geeft antwoord op de vraag “Welke elementen bepalen het succes van de Onderneming2026?”. De Adviesgroep Telers HOT, een groep van acht ondernemers die de coalitie adviseert (Tom Zwinkels, Frank van Kleef, Theo van Noord, Ron Fransen, Hans Koolhaas, Bert van Ruijven, Aad Sonneveld en Jean Aerts) delen op het online platform onderneming2026.nl met regelmaat hun ervaringen en inzichten met collega’s in de glastuinbouw. Via artikelen én via video’s. Bezoek www.onderneming2026.nl dus regelmatig voor updates, achtergronden en interviews in woord én beeld.

Overleg coalitie HOT

Coalitie HOT: oprichting Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland

17-03-2016

Stichting HOT richt het Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland op. Deze stichting bestaat uit Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal FloraHolland en Rabobank. De Stichting HOT vormt samen met het Ministerie van Economische zaken, provincie Zuid Holland en gemeente Westland de Coalitie HOT. Met deze oprichting zet Stichting HOT een stap in het bereiken van een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw. Klik hier voor het persbericht.

Overleg coalitie HOT

Provincie Zuid-Holland presenteert inzet in HOT

24-12-2015

Op 8 december hebben Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland het Strategisch Handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland vastgesteld. Met dit perspectief toont provincie Zuid-Holland, één van de partners van coalitie HOT en vertegenwoordigt in de HOT stuurgroep, werk te maken van de ambities van coalitie HOT. Met de vastgestelde prioriteiten sluit provincie Zuid-Holland aan op de doelstelling van coalitie HOT. Voor meer informatie over de prioriteiten, zie provincie Zuid-Holland.

Handtekeningen coalitie HOT(van links naar rechts: Han Weber, Cees Veerman, Karla Peijs, Lucas Vos, Rob van Brouwershaven -vervanger van Hans Hoogeveen-, Frank van Kleef, Aad Sonneveld, Theo Duijvestijn, Ruud Huirne -vervanger van Rob van den Ende-) Vergadering coalitie HOT Overleg coalitie HOT

Handtekeningen gezet

13-11-2015

Telersverenigingen, Rabobank, overheden en de agrologistieke sector hebben vandaag een lange termijn samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw. Voormalig minister Cees Veerman gaat leiding geven aan deze coalitie... Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor quotes van coalitie HOT stuurgroepleden.

Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

Wie leiden coalitie HOT?

"Onze prachtige sector krijgt met coalitie HOT de gewenste impuls. Zonder doping, maar met gezond verstand blijft de tuinbouw een top sector."

- Aad Sonneveld (Federatie VruchtgroenteOrganisaties)

"Royal FloraHolland ondersteunt de herstructurering van de glastuinbouwgebieden, met bijbehorende ruimtelijke en financiële infrastructuur, omdat dit belangrijk is voor een duurzame ontwikkeling van de sierteeltbedrijven van onze leden."

- Lucas Vos (Royal FloraHolland)

"Alleen samenwerking van alle betrokken partijen kan de vooraanstaande plek van de Nederlandse glastuinbouw ook in de toekomst verzekeren."

- Cees Veerman

"Ministerie van Economische Zaken wil graag met deze coalitie meewerken, zodat de glastuinbouw, die van wereldklasse is, door innovatie en samenwerking voor BV Nederland economisch van wezenlijk belang kan blijven."

- Hans Hoogeveen (Ministerie van Economische Zaken)

"We moeten nu snel gebieden gaan moderniseren en aansluiten op warmtenetten. Alleen met duurzame betaalbare energie behoudt het Westland haar concurrentiepositie."

- Han Weber (provincie Zuid-Holland)

"Door de krachten van bedrijven, organisaties in de glastuinbouw en handel, de (Rabo)bank en overheden te bundelen, gaan we dit proces tot een succes maken."

- Theo Duijvestijn (Gemeente Westland)

"Wie alleen maar afwacht tot een ander zijn of haar problemen oplost, zal aan het kortste eind trekken."

- Frank van Kleef (Federatie VruchtgroenteOrganisaties)

"Ondernemers die door willen en dat ook kunnen, wil de bank financieel ondersteunen. Voor bedrijven waar het zicht op herstel naar een gezond bedrijf ontbreekt, zal de bank de ondernemer ondersteunen in een zorgvuldige bedrijfsbeëindiging."

- Ruud Huirne (Rabobank)
Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

Wil je nog meer weten?

Download
Notitie Veerman

Bel
0174-612414

Mail
info@coalitiehot.nl

Download
COALITIE HOT folder

Het projectbureau van Coalitie HOT wordt gevormd door Florpartners.
Copyright © 2015 coalitieHOT.nl