Logo coalitie HOT
Coalitie HOT

Op naar een gezonde tuinbouwsector

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Ze vormt een motor van de Nederlandse economie. Behoud van deze positie is van evident belang.

Coalitie HOT* wil een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse glastuinbouwcluster tot een slimme, schone en sterke topsector.

* Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

waar richten we ons op?De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. De sector vormt een motor van de Nederlandse economie. Binnen de Nederlandse glastuinbouw creëren we condities voor:
- Duurzame herstructurering en modernisering van de glastuinbouw;
- Verbetering van infrastructuur, logistiek en verduurzaming van de energievoorziening;
- Verbetering van marktstructuur en
- Versterking van ondernemerschap en het blijvend innoveren van de glastuinbouwsector.

Wat doen we concreet?
- Zorgdragen dat neuzen dezelfde kant op staan: overheden, bank en bedrijfsleven werken samen aan hetzelfde doel;
- Met eigen ontwikkelingsbedrijven glastuinbouwgebieden herstructureren, bijvoorbeeld HOT Westland;
- Onderneming2026: stimuleren transitie "van Ondernemer naar Onderneming";
- Beschikbaar stellen risicokapitaal voor duurzame energieprojecten (bijv. aardwarmte) en
- Financiering beschikbaar stellen voor grotere herstructureringsopgaven.

Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?


Coalitie HOT is een landelijke organisatie. In alle glastuinbouwregio's van Nederland zien we uitdagingen, die we direct met Coalitie HOT in verbinding brengen.
Specifiek voor het Westland geldt - met haar lange historie - dat daar momenteel de meeste zaken spelen.

‘Geen tijd te verliezen: samen op weg naar een duurzame glastuinbouw!’

11-04-2017

Lucas Vos en Cees Veerman over de uitdagingen voor de toekomst en het landelijk belang van Coalitie HOT

Moderniseren en kansen grijpen


De Nederlandse glastuinbouw is toonaangevend en van wereldklasse. De sector is een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en de Greenport Westland-Oostland speelt daarin een essiëntele rol. Om mee te blijven doen met de ontwikkelingen in de markt moet het gebied blijven innoveren en zijn investeringen noodzakelijk. Modernisering van meer dan de helft van het glasareaal in het gebied is daarom noodzakelijk.

Werkboek Westland
Om richting te geven aan de noodzakelijke publieke investeringen, hebben de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland het Werkboek Westland samengesteld. Het Werkboek Westland is via onderstaande link te vinden (iets naar beneden scrollen, onder het kopje "Documenten" aan de linkerkant. Als 2e document staat hier ook de samenvatting).

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/greenport-wo/

Meer nieuws Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

Hoe is Coalitie HOT georganiseerd?

Binnen Coalitie HOT werken publieke en private partijen samen. Momenteel zijn dit 6 partijen. Gezien de landelijke focus van Coalitie HOT verwachten we een groei in dit aantal.De getoonde personen vormen de stuurgroep van Coalitie HOT. Zij leiden de Coalitie.
De werkgroepen binnen Coalitie HOT worden gevormd door krachten uit verschillende organisaties.


Coalitie HOT werkt vanuit 5 afdelingen, ook wel satellieten genoemd:
1. Markt
2. Agrologistiek
3. Herstructurering & Ontwikkeling
4. Infrastructuur & Energie
5. Onderwerpen Rijksoverheid

"Onze prachtige sector krijgt met coalitie HOT de gewenste impuls. Zonder doping, maar met gezond verstand blijft de tuinbouw een top sector."

- Aad Sonneveld (Federatie VruchtgroenteOrganisaties)

"Royal FloraHolland ondersteunt de herstructurering van de glastuinbouwgebieden, met bijbehorende ruimtelijke en financiële infrastructuur, omdat dit belangrijk is voor een duurzame ontwikkeling van de sierteeltbedrijven van onze leden."

- Lucas Vos (Royal FloraHolland)

"Alleen samenwerking van alle betrokken partijen kan de vooraanstaande plek van de Nederlandse glastuinbouw ook in de toekomst verzekeren."

- Cees Veerman

"Ministerie van Economische Zaken wil graag met deze coalitie meewerken, zodat de glastuinbouw, die van wereldklasse is, door innovatie en samenwerking voor BV Nederland economisch van wezenlijk belang kan blijven."

- Hans Hoogeveen (Ministerie van Economische Zaken)

"We moeten nu snel gebieden gaan moderniseren en aansluiten op warmtenetten. Alleen met duurzame betaalbare energie behoudt het Westland haar concurrentiepositie."

- Han Weber (provincie Zuid-Holland)

"Door de krachten van bedrijven, organisaties in de glastuinbouw en handel, de (Rabo)bank en overheden te bundelen, gaan we dit proces tot een succes maken."

- Theo Duijvestijn (Gemeente Westland)

"Wie alleen maar afwacht tot een ander zijn of haar problemen oplost, zal aan het kortste eind trekken."

- Frank van Kleef (Federatie VruchtgroenteOrganisaties)

"Ondernemers die door willen en dat ook kunnen, wil de bank financieel ondersteunen. Voor bedrijven waar het zicht op herstel naar een gezond bedrijf ontbreekt, zal de bank de ondernemer ondersteunen in een zorgvuldige bedrijfsbeëindiging."

- Ruud Huirne (Rabobank)

"In Noord-Holland zijn al veel tuinders bezig met de toepassing van duurzame oplossingen. Zowel in de Greenport Aalsmeer als in het Altongebied bij Heerhugowaard werken tuinders samen aan een duurzame modernisering van de glastuinbouw. Op Agriport A7 bij Middenmeer vindt al uitwisseling plaats tussen kassen en industrie en wordt er gebruik gemaakt van geothermie, waardoor minder fossiele brandstof nodig is. Goed voor het milieu én goed voor de portemonnee van de tuinder."

- Jaap Bond (Noord-Holland)
Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

Waarom coalitie HOT?

De Nederlandse glastuinbouw is niet gezond. De afgelopen jaren nam haar solvabiliteit sterk af. Dit leidt tot stagnatie van de innovatiekracht en uitgestelde kapitaalinvesteringen. Daarnaast is ook de infrastructuur aan verbetering toe en vormt de afhankelijkheid van aardgas een risico.

Bovendien heeft de vruchtgroentesector problemen met de afzetstructuur. Ondernemers, overheden en Rabobank hebben de handen ineen geslagen. Met als doel:

Verzekeren van een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw

Copyright © 2015 coalitieHOT.nl

Wil je nog meer weten?

Download
Notitie Veerman

Bel
0174-612414

Mail
info@coalitiehot.nl

Download
COALITIE HOT folder

Het projectbureau van Coalitie HOT wordt gevormd door Florpartners.
Copyright © 2015 coalitieHOT.nl