Logo coalitie HOT
Coalitie HOT

Op naar een gezonde tuinbouwsector

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Ze vormt een motor van de Nederlandse economie. Behoud van deze positie is van evident belang.

Coalitie HOT* wil een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse glastuinbouwcluster tot een slimme, schone en sterke topsector.

* Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl

waar richten we ons op?De tuinbouw onderneming staat centraal in de activiteiten van HOT. Coalitie HOT richt zich op drie grote thema’s vanuit een nadrukkelijk landelijke scope en vastgesteld beleid. Op deze thema’s moeten ondernemers en overheid met elkaar samenwerken om ontwikkeling te versnellen.


Wat doen we concreet?

- Zorgdragen dat neuzen dezelfde kant op staan: overheden, bank en bedrijfsleven werken samen aan hetzelfde doel;
- Met eigen ontwikkelingsbedrijven glastuinbouwgebieden herstructureren, bijvoorbeeld HOT Westland;
- Onderneming2026: stimuleren transitie "van Ondernemer naar Onderneming";
- Beschikbaar stellen risicokapitaal voor duurzame energieprojecten (bijv. aardwarmte) en
- Financiering beschikbaar stellen voor grotere herstructureringsopgaven.

Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?


Coalitie HOT is een landelijke organisatie. In alle glastuinbouwregio's van Nederland zien we uitdagingen die we direct met Coalitie HOT in verbinding brengen.

Modernisering

Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard en PHTB gaan samenwerken 

17 mei 2018

Samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling tuinbouw

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard en Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard gaan samenwerken. Hiermee beogen beide partijen een impuls te geven aan de herstructurering van de tuinbouwsector in de Bommelerwaard. Het Dagelijks Bestuur van PHTB heeft haar fiat gegeven voor deze ontwikkeling, tijdens haar tweemaandelijkse vergadering.

Meer beweging in de markt
Ontwikkelingsbedrijf HOT gaat in de Bommelerwaard aan de slag met het verwerven van grootschalige tuinbouwkavels. Op deze manier ontstaat er naar verwachting meer ‘beweging’ in de markt en kan er zo versnelling plaatsvinden binnen de herstructurering van de tuinbouwsector in het gebied. Conny Bieze, voorzitter Dagelijks Bestuur PHTB “We zien deze stap als een mooie kans voor de sector. Als overheid is het niet onze kerntaak om kant en klare tuinbouwkavels te kunnen aanbieden in de markt. Wij hebben echter wel gemerkt dat tuinbouwondernemers hier behoefte aan hebben, aangezien zij hierdoor sneller van start kunnen met de uitvoering van eventuele bouwplannen. Als PHTB zochten wij naar een mogelijkheid om hier toch aan te kunnen voldoen. Door samen te gaan werken met Ontwikkelingsbedrijf HOT verwachten we slagen te kunnen maken binnen de herstructurering.”

Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard is met name op de achtergrond betrokken. PHTB blijft het gezicht en het aanspreekpunt voor tuinbouwondernemers die een nieuwbouw- of uitbreidingswens hebben, of willen stoppen en hun bedrijf te koop aan willen bieden. Zij kunnen bij PHTB terecht als ze interesse hebben in de mogelijkheden die deze samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf biedt.

Coalitie HOT
Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard is geïnitieerd door de Coalitie HOT: een verbond van private en publieke partijen. Deze landelijke organisatie richt zich op het versterken van de positie van de Nederlandse tuinbouwsector en focust zich daarnaast op onder andere duurzaamheid en energie.

Modernisering

HOT faciliteert Boskoopse kwekers

01-05-2018

Ter modernisering van de boomkwekerijsector zijn Ontwikkelingsbedrijf HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw) en Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) een samenwerking aangegaan. Met deze overeenkomst start SBGB de voorbereiding en ontwikkeling van projecten voor herverkavelingsgebieden in de regio Boskoop. Het ontwikkelingsbedrijf HOT is verantwoordelijk voor de verwerving en financiering.  

SBGB bereidt de businesscases voor en legt deze ter goedkeuring aan het Ontwikkelingsbedrijf voor. Na goedkeuring van de businesscase faciliteert HOT de verwerving en financiering van de projecten. 

De samenwerking heeft tot doel het proces van modernisering en herstructurering van de boomkwekerij in het gebied van de SBGB te faciliteren en te versnellen. Genoemde partners zien door nauwe samenwerking mogelijkheden om de realisatie van elkaars doelen te versterken: een duurzame en moderne tuinbouwsector in de Greenport gebieden.

Voorzitter Gerritsen van het SBGB (rechts op de foto) is blij met de samenwerking en verwacht hiermee kwekers, die hun bedrijf wensen te beëindigen, te helpen en zo het risico op verrommeling van het gebied kan worden voorkomen.

Modernisering

extra geld voor modernisering en herstructurering glastuinbouw (Westland)

02-02-2018

Vanaf vandaag, 2 februari 2018, kunnen woningeigenaren in het glastuinbouwgebied dat valt onder gemeente Westland een subsidieaanvraag doen voor de sloop van hun woning. Hiermee dragen ze bij aan de modernisering van de glastuinbouw. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen €7,05 miljoen uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. De provincie Zuid-Holland neemt € 3,8 miljoen voor haar rekening en de gemeente Westland € 3,25 miljoen. Wie de financiële bijdrage aanvraagt, moet samenwerken (door verkoop van grond) met een glastuinbouwbedrijf dat wil uitbreiden op de plek van de woning.

Woningen
In totaal bevinden zich zo’n 4.000 bedrijfs- en burgerwoningen in het glastuinbouwgebied van Westland. Dat is 9 procent van het totale aantal woningen in de gemeente. In totaal zijn er zo'n 700 woningen in Westland die de modernisering van de glastuinbouw in de weg staan. Nog eens ca. 550 woningen staan mogelijk in de weg, zo blijkt uit het ‘Werkboek Westland: moderniseren en kansen grijpen’ van de Coalitie HOT waarin onder meer de provincie en de gemeente samenwerken. Gemiddeld genomen staat per 2,2 hectare productieareaal een woning in de weg. In de komende vier jaar willen gemeente en provincie met de regeling een bijdrage leveren aan 200 hectare modern productieareaal, wat overeenkomt met de sloop van ca. 90 woningen.

Duurzaamheidsfonds
Vanuit het vorig jaar ingestelde duurzaamheidsfonds heeft Westland € 3,25 miljoen gereserveerd voor  de modernisering van de glastuinbouw. Met dat geld –en dat van de provincie– kan worden bijgedragen aan de uitplaatsing van in de weg liggende woningen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan zowel de verduurzaming van de woningen als de glastuinbouwsector.
Bekijk hier meer informatie over de subsidieregeling voor sloop van een woning. En bekijk de animatie.

Meer nieuws Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl

Hoe is Coalitie HOT georganiseerd?

Binnen Coalitie HOT werken publieke en private partijen samen. Momenteel zijn dit 7 partijen. Gezien de landelijke focus van Coalitie HOT verwachten we een groei in dit aantal.


             Karin Zwinkels
De getoonde personen vormen de stuurgroep van Coalitie HOT. Zij leiden de Coalitie.
De werkgroepen binnen Coalitie HOT worden gevormd door krachten uit verschillende organisaties. De adviesgroep telers adviseert de Coalitie.Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl

Waarom coalitie HOT?

ONTSTAAN COALITIE HOT IN 2015
Een periode waarin Nederland en ook zeker de glastuinbouwsector in een (financiële) crisissituatie verkeerden. De solvabiliteit nam sterk af. Dit leidde tot stagnatie van de innovatiekracht en uitgestelde kapitaalinvesteringen. Tegelijkertijd; de Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Maar blijft dat ook zo? Als het aan Coalitie HOT ligt wel. Daarom hebben ondernemers, overheden en de Rabobank in 2016 hun handen ineengeslagen in HOT: Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw.  

2018-2019
Tijden zijn veranderd en er kan nu weer vanuit kansen en mogelijkheden worden geredeneerd. Grote investeringen in modernisering van het glastuinbouwbestand, energie en ondernemerschap staan voor de deur. Vele initiatieven zijn of worden momenteel genomen. De deelnemende partijen zijn gemotiveerd om samen te werken aan Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw in 2018 en 2019. We zijn nog beter in staat om de ontwikkeling landelijk te versnellen met de deelname van de provincie Limburg aan Coalitie HOT vanaf 2018.

Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl