Logo coalitie HOT
Coalitie HOT

Op naar een gezonde tuinbouwsector

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Ze vormt een motor van de Nederlandse economie. Behoud van deze positie is van evident belang.

Coalitie HOT* wil een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse glastuinbouwcluster tot een slimme, schone en sterke topsector.

* Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl

waar richten we ons op?De tuinbouw onderneming staat centraal in de activiteiten van HOT. Coalitie HOT richt zich op drie grote thema’s vanuit een nadrukkelijk landelijke scope en vastgesteld beleid. Op deze thema’s moeten ondernemers en overheid met elkaar samenwerken om ontwikkeling te versnellen.


Wat doen we concreet?

- Zorgdragen dat neuzen dezelfde kant op staan: overheden, bank en bedrijfsleven werken samen aan hetzelfde doel;
- Met eigen ontwikkelingsbedrijven glastuinbouwgebieden herstructureren, bijvoorbeeld HOT Westland;
- Onderneming2026: stimuleren transitie "van Ondernemer naar Onderneming";
- Beschikbaar stellen risicokapitaal voor duurzame energieprojecten (bijv. aardwarmte) en
- Financiering beschikbaar stellen voor grotere herstructureringsopgaven.

Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?


Coalitie HOT is een landelijke organisatie. In alle glastuinbouwregio's van Nederland zien we uitdagingen die we direct met Coalitie HOT in verbinding brengen.

extra geld voor modernisering en herstructurering glastuinbouw

02-02-2018

Vanaf vandaag, 2 februari 2018, kunnen woningeigenaren in het glastuinbouwgebied een subsidieaanvraag doen voor de sloop van hun woning. Hiermee dragen ze bij aan de modernisering van de glastuinbouw. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen €7,05 miljoen uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. De provincie Zuid-Holland neemt €3,8 miljoen voor haar rekening en de gemeente Westland €3,25 miljoen. Wie de financiële bijdrage aanvraagt, moet samenwerken (door verkoop van grond) met een glastuinbouwbedrijf dat wil uitbreiden op de plek van de woning.

Woningen
In totaal bevinden zich zo’n 4.000 bedrijfs- en burgerwoningen in het glastuinbouwgebied van Westland. Dat is 9 procent van het totale aantal woningen in de gemeente. In totaal zijn er zo'n 700 woningen in Westland die de modernisering van de glastuinbouw in de weg staan. Nog eens ca. 550 woningen staan mogelijk in de weg, zo blijkt uit het ‘Werkboek Westland: moderniseren en kansen grijpen’ van de Coalitie HOT waarin onder meer de provincie en de gemeente samenwerken. Gemiddeld genomen staat per 2,2 hectare productieareaal een woning in de weg. In de komende vier jaar willen gemeente en provincie met de regeling een bijdrage leveren aan 200 hectare modern productieareaal, wat overeenkomt met de sloop van ca. 90 woningen.

Duurzaamheidsfonds
Vanuit het vorig jaar ingestelde duurzaamheidsfonds heeft Westland €3,25 miljoen gereserveerd voor  de modernisering van de glastuinbouw. Met dat geld –en dat van de provincie– kan worden bijgedragen aan de uitplaatsing van in de weg liggende woningen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan zowel de verduurzaming van de woningen als de glastuinbouwsector.
Bekijk hier meer informatie over de subsidieregeling voor sloop van een woning. En bekijk de animatie.

Bijdrage Rabobank aan de verduurzaming glastuinbouw

januari 2018

Een van de thema’s waaraan binnen de coalitie wordt gewerkt betreft de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. Met als doel een vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een afname van de CO2 emissie.

Daar waar partijen niet in staat zijn om gezamenlijk het minimaal benodigde risicodragende kapitaal in te brengen stelt Rabobank in totaal 20 miljoen euro risicodragend vermogen beschikbaar indien en voor zover er wordt voldaan aan een aantal cumulatieve voorwaarden.

Lees hier de flyer met meer informatie.

Meer nieuws Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl

Hoe is Coalitie HOT georganiseerd?

Binnen Coalitie HOT werken publieke en private partijen samen. Momenteel zijn dit 7 partijen. Gezien de landelijke focus van Coalitie HOT verwachten we een groei in dit aantal.

Vertegenwoordiger nog te benoemen (i.v.m. verkiezingen)
De getoonde personen vormen de stuurgroep van Coalitie HOT. Zij leiden de Coalitie.
De werkgroepen binnen Coalitie HOT worden gevormd door krachten uit verschillende organisaties. De adviesgroep telers adviseert de Coalitie.Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl

Waarom coalitie HOT?

ONTSTAAN COALITIE HOT IN 2015
Een periode waarin Nederland en ook zeker de glastuinbouwsector in een (financiële) crisissituatie verkeerden. De solvabiliteit nam sterk af. Dit leidde tot stagnatie van de innovatiekracht en uitgestelde kapitaalinvesteringen. Tegelijkertijd; de Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Maar blijft dat ook zo? Als het aan Coalitie HOT ligt wel. Daarom hebben ondernemers, overheden en de Rabobank in 2016 hun handen ineengeslagen in HOT: Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw.  

2018-2019
Tijden zijn veranderd en er kan nu weer vanuit kansen en mogelijkheden worden geredeneerd. Grote investeringen in modernisering van het glastuinbouwbestand, energie en ondernemerschap staan voor de deur. Vele initiatieven zijn of worden momenteel genomen. De deelnemende partijen zijn gemotiveerd om samen te werken aan Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw in 2018 en 2019. We zijn nog beter in staat om de ontwikkeling landelijk te versnellen met de deelname van de provincie Limburg aan Coalitie HOT vanaf 2018.

Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl

Wil je nog meer weten?

Privacy Klik hier voor opt-out van Google Analytics Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl